• Aracım
    0 TL
  • Hesabım
    Giriş Yap
Honda
Volkswagen
SEAT
FORD
Toyota
Hyundai
Fiat
Nıssan
KİA
Mercedes-
 BMW
AUDİ
SKODA
Peugeot
OPEL
Renault
Dacia
Isuzu
Mıtsubıshı
LAND ROVER
PORSCHE
MINI COOPER
Honda Honda Civic Sedan (FC5) 2016 +
Honda Honda Civic Hatchback (FK7) 2016+
Honda Honda Civic Sedan (FB7) 2012-2015
Honda Honda Civic Sedan (FD6) 2006-2011
Honda Honda Yeni CR-V 2018+
Honda Honda HRV 2016-2018
Honda Honda CR-V 2015-2017
Honda Honda JAZZ 2015-2017
Honda Honda CIVIC (Yeni Kasa) 2022

GİZLİLİK & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETI ile www.cirakdizayn.com internet sitesine üye olan kullanıcısı (“Üye”) arasında web sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralları tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

2.1 Üye, www.cirakdizayn.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETI bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme’nin ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETI tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini kabul eder.

2.2 Üye, ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETItarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETI karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Çırak Dizayn söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.3 Üye, www.cirakdizayn.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

2.4 www.cirakdizayn.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.cirakdizayn.com web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.

2.5 ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETI üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.6 Üye, www.cirakdizayn.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.7 Üye, tüm hakları ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETI ait olan ve www.cirakdizayn.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

2.8 ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETI üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.cirakdizayn.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ÇIRAK DIZAYN OTOMOTIV LIMITED SIRKETItazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

2.9 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

2.10 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ÇD Çırak Dizayn bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ÇD Çırak Dizayn’ın üyeye karşı Sözleşme'ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.11 www.cirakdizayn.com’a olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.cirakdizayn.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece ÇD ÇIRAK DİZAYN kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ÇD ÇIRAK DİZAYN sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini ÇD ÇIRAK DİZAYN müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

2.12 ÇD ÇIRAK DİZAYN işbu Sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu Sözleşme'yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini" gerçekleştirebilecektir.

2.13 ÇD ÇIRAK DİZAYN kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. ÇD ÇIRAK DİZAYN, üyenin www.cirakdizayn.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

2.14 www.cirakdizayn.com  herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. ÇD ÇIRAK DİZAYN sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.cirakdizayn.com   üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.15 ÇD ÇIRAK DİZAYN web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ÇD Çırak Dizayn web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.16 ÇD ÇIRAK DİZAYN her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda ÇD ÇIRAK DİZAYN hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.17 www.cirakdizayn.com  ‘un satışları stoklar ile sınırlıdır. www.cirakdizayn.com’un stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.cirakdizayn.com   stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.cirakdizayn.com.tr’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.cirakdizayn.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.cirakdizayn.com   hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.18 ÇD ÇIRAK DİZAYN ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme'nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.cirakdizayn.com   üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

3. İhtilafların Çözümü:

3.1 Üye, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda ÇD ÇIRAK DİZAYN defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. ÇD ÇIRAK DİZAYN kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 İşbu Sözleşme'yle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

3.3 İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Antalya Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

4. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi:

Üye'nin, üyelik kaydı yapması üyenin Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya ÇD ÇIRAK DİZAYN tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

ÇD ÇIRAK DİZAYN, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

 ÇD ÇIRAK DİZAYN, sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece ÇD ÇIRAK DİZAYN bünyesinde kullanılmaktadır.

ÇD ÇIRAK DİZAYN, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde ÇD ÇIRAK DİZAYN sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.cirakdizayn.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca www.cirakdizayn.com’da kişisel bilgilerin ve hesabınızın güvenliği için tüm dünyada yüksek güvenlik sağlayan ‘Norton Verisign SSL’ sertifikası ile 128 bit şifreleme uygulanmaktadır. Bilgileriniz şifrelenerek 3. şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart bilgileri hiçbir zaman sistemimize kaydedilmemektedir.

Her gün: 09:00- 03:00 arası
Her türlü sorunuz için;
0552 673 04 08

0552 673 04 09

0534 206 6590 ve sosyal medya hesaplarımız

facebook; Orhan.0720 &Ingstagram; orhancirakk üzerinden bize ulaşabilirsiniz.